Association of Jewellery Artists AURA

 

BABJAKOVÁ Lucia

BARTKOVÁ Lucia

BARTOVÁ Silvia

BERKESOVÁ Klára

BEZÚCH Matej

BISKUPSKÁ Remígia

CEPKA Anton – honourable member

ĎURIANOVÁ Andrea

FLACHÉ Juraj

GAŠPAROVIČOVÁ Lucia

GRAUS-RUDAVSKÁ Zuzana

HORBANOVÁ-KAŠIČKOVÁ Hany

HOBOR Jozef

HOBOROVÁ Jaroslava

HORNYÁK Marian

HUMAJ Peter

KIŠŠ Matúš

KORKOŠOVÁ Marcela

KOVAĽOVÁ Mária

MIKULÍKOVÁ Annamária

MINÁRIKOVÁ Martina

MÜNZKER Viktória

NEPŠINSKÁ HRIEŠIK Mária - Chairwoman ( nepsinska@yahoo.com )

ONDRUŠOVÁ Slavomíra

PLIŠNÁKOVÁ-RAKOVÁ Eva

PREKOP Pavol

SAJKALA Ján

SCHRAMM Ágnes

SIPOSOVÁ Katarína

ŠPANIHELOVÁ Kristýna

WARENICHOVÁ Tatiana

ŽÁKOVIČ Ivan

 

Slovensky / English © 2005 Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB