18.04. – 30.05. 2008

Anima mundi / Soul of Universe

Organiser: Ágnes Schramm, Združenie šperkárov AURA

Curator: Mária Nepšinská


Photos: Mária Baloghová
Slovensky / English © 2005 Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB