28.03. – 16.04. 2008

Uµjana Zmetáková - Paintings and drawings

Curator: Dana Doricová

Photos: Mária Baloghová

Slovensky / English © 2005 Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB