28.03. – 16.04. 2008

CELEBRATING ARTISTS - The Association Art Club 60+8

(Eva Bachratá-Linhartová, Vojtech Čechovský, Emília Hollá, Anna Chovancová-Ondreičková, Juraj Juranič, Ivan Matejka, Mária Miková-Podhradská, Pavol Mikšík, Marián Polonský,Lýdia Štolcová)

Curator: Klára Kubíková

Organiser: ART CLUB 60+8

Photos: Mária Baloghová, Juraj Juranič

Slovensky / English © 2005 Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB