04.03. – 23.03. 2008

IN HEAVENS AND THE EARTH, TOO

(Julián Filo, Alojz Klimo, Július Koller, Vladimír Archleb-Rachel, Alex Mlynárčik, Václav Stratil, Vladimír Popovič, Rudolf Sikora, Vladimír Havrilla, Duąan Valocký, Mária Filová, Jozef Sedlák, ©tefan Belohradský, Peter Rónai, Nora Kotásková, Veronika Rónaiová)

Curator: Veronika Rónaiová

Photos: Mária Baloghová

Slovensky / English © 2005 Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB