05.02. – 28.02. 2008

A Fresh New Virus Founded

Katedra maµby - Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení v Banskej Bystrici

Fotografie albumu: Mária Baloghová
Slovensky / English © 2005 Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB