5.10. – 16.10.

Musica In Imagine – Spoločnosť voľných výtvarných umelcov

Kurátor: Bohumír Bachratý

 

Photos: Mária Baloghová

Slovensky / English © 2005 Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB