12.5. – 12.6.

Ernest Zmeták – Grafika, východiská a inšpirácie

Kurátor: Danica Zmetáková

 

Photos:Mária Baloghová

Slovensky / English © 2005 Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB